Pavlína Pípalová

Funkce:IS, propagace města, obchod
Umístění:budova Panská 136/I -> dveře infocentrum
Pracovní zařazení:starosta -> tajemník -> odbor kanceláře starosty -> vedoucí odboru kanceláře starosty -> oddělení cestovního ruchu a marketingu -> vedoucí odd. cest. ruchu a marketingu, IS, zastupování v CR -> IS, propagace města, obchod
E-mail:pipalova@jh.cz
Telefon: +420 384 363 546