Ing. Pavla Horáková

Funkce:majetkové dispozice, zápisy do KN
Umístění:budova Klášterská 135/II -> patro 2 -> dveře 213
Pracovní zařazení:starosta -> tajemník -> odbor správy majetku města -> vedoucí odboru správy majetku města -> oddělení majetkoprávní -> vedoucí oddělení majetkoprávního, majetkové dispozice -> majetkové dispozice, zápisy do KN
E-mail:horakova@jh.cz
Telefon: +420 384 351 167