Ing. Jana Nováková, DiS.

Funkce:rozpočtář
Umístění:budova Klášterská 135/II -> patro 2 -> dveře 205
Pracovní zařazení:starosta -> tajemník -> odbor finanční -> vedoucí finančního odboru -> oddělení účetnictví a rozpočtu -> vedoucí oddělení účetnictví a rozpočtu -> rozpočtář
E-mail:j.novakova@jh.cz
Telefon: +420 384 351 125