Blanka Bednářová

Funkce:referent
Umístění:budova Janderova 147/II -> budova B -> patro 2 -> dveře 126
Pracovní zařazení:starosta -> tajemník -> odbor výstavby a územního plánování -> vedoucí odboru výstavby a územního plánování -> oddělení stavebního a územního řízení -> vedoucí oddělení stavebního a územního řízení -> referent
E-mail:bednarova@jh.cz
Telefon: +420 384 351 247