Jana Tóthová

Funkce:živnostenská kontrola
Umístění:budova Janderova 147/II -> budova C -> patro 2 -> dveře 84
Pracovní zařazení:starosta -> tajemník -> odbor živnostenský a správních činností -> vedoucí odboru živnostenského a správních činností -> oddělení živnostenské -> vedoucí odd. živnostenského, obec. živnost. úřad, zeměděl. pod. -> živnostenská kontrola
E-mail:tothova@jh.cz
Telefon: +420 384 351 361