Václav Bombala

Funkce:investiční technik
Umístění:budova Janderova 147/II -> budova A -> patro 1 -> dveře 23
Pracovní zařazení:starosta -> tajemník -> odbor rozvoje -> vedoucí odboru rozvoje -> oddělení investic -> vedoucí oddělení investic -> investiční technik
E-mail:bombala@jh.cz
Telefon: +420 384 351 193